De kerntaak van Bergopwaarts is helder en vastgelegd in de wet: het huisvesten van mensen die dat zelf moeilijk kunnen. Om dat te realiseren bieden we ruimte aan huurders, woningzoekenden, belanghebbenden, maar ook aan onze medewerkers. Daarvoor organiseren ze hun bedrijf anders; veranderen in plaats van verbeteren. De kernwaarden samen, persoonlijk en betrokken vormen hiervoor de pijlers waar vanuit gewerkt wordt.

Voor Bergopwaarts hebben wij naast de eerder gemaakte infographic (2018 in beeld), een duidelijke animatie ontwikkeld van het verkort jaarverslag 2018. Een verkort jaarverslag bestaat uit veel informatie en cijfers en is voor de lezer (de doelgroep) veel om door te nemen. Door een complexe boodschap tot leven te wekken en dus te animeren, komt de boodschap sneller aan en blijft deze beter hangen bij de doelgroep.